AVG

Privacy Statement

 

Partyverhuur-Verkoop Eerbeek hecht veel waarde aan de privacy van onze klanten. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.
Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden.


Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om uw offerte aanvraag te kunnen behandelen. Wanneer u akkoord gaat met onze offerte, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze overeenkomst. Uw e-mailadres bewaren wij voor het aanbieden van eventuele toekomstige acties. Het kan per overeenkomst verschillen welke persoonsgegevens wij van u nodig hebben.


Welke gegevens verwerken wij?
De persoonsgegevens die wij vragen zijn enkel en alleen benodigd voor het verwerken van uw offerteaanvraag en uitvoering van de overeenkomst. Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief gebruiken wij uw persoonsgegevens ook voor het versturen van onze nieuwsbrief.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wanneer u niet akkoord gaat met onze offerte, verwijderen wij uw persoonsgegevens binnen 6 maanden na ontvangst van uw aanvraag. Wanneer u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, schrijven wij u direct uit.

Wat zijn uw rechten?
Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag in ieder geval:

  • Uw gegevens bij ons opvragen
  • Uw gegevens laten veranderen als deze niet kloppen.
  • Uw gegevens laten verwijderen
    Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
  • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens
    Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
  • Uw toestemming stoppen
  • Het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken

Partyverhuur-Verkoop Eerbeek verklaart dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn is beëindigd of toestemming is ingetrokken.


Veiligheid van uw persoonsgegevens
Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens is ook nader uitgewerkt in een apart document. De computer(s) waarop uw persoonsgegevens staan, zijn goed beveiligd. Met die maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens.

Wij verklaren dat wij nooit meer informatie bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt.


Heeft u een vraag, tip of klacht?
Stuur ons dan een e-mail. Wij beantwoorden uw e-mail binnen 4 weken. Ons adres is:

Dhr. B. Staal
Handelstraat 14
6961ac Eerbeek

Telefoonnummer: 06-22819390
e-mailadres: info@partyverhuureerbeek.nl

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


Blijf niet rondlopen met vragen en/of opmerkingen
U mag ons natuurlijk ook persoonlijk aanspreken. Uw vragen en/of opmerkingen zullen dan persoonlijk worden besproken.


Wij kunnen dit privacy statement veranderen
Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie.